PAI SD

Ruang ini untuk mempermudah interaksi pembelajaran di dalam maupun luar kelas. Silahkan klik Materi  di dalam tabel untuk melihat konten materi dan klik Kerjakan online untuk mengerjakan soal ulangan (imtihan) secara online.

Mata Pelajaran Agama Islam SMP

KELAS / SEMESTER
ASPEK / MATERI
SOAL IMTIHAN
VII / 1
Kerjakan online
Aqidah: Al-Asmaul Husna
Kerjakan online
Akhlaq: Tawadu’, Taat, Qana’ah dan Sabar
Jujur, Amanah, Istiqomah
Fiqih: Ketentuan Thaharah (bersuci)
Fiqih: Shalat Fardhu (wajib)
Kerjakan online
Fiqih: Shalat Berjamaah dan Shalat Munfarid
Kerjakan online
Tarikh: Sejarah Nabi Muhammad SAW
Kerjakan online
Imtihan Ulangan Tengah Semester (UTS 1) online
VII / 2
Al-Qur’an: Hukum Bacaan Nun Mati-Tanwin dan Mim Mati
Aqidah: Iman Kepada Malaikat
Kerjakan online
Akhlaq: Kerja Keras, Tekun, Ulet dan Teliti
Fiqih: Shalat Jama’ dan Qashar
Tarikh: Misi Dakwah Muhammad SAW Di Mekkah
Kerjakan online
VIII / 1
Al-Qur’an: Hukum Bacaan Qalqalah dan Ra’
Kerjakan online
Kerjakan online
Kerjakan online
Akhlaq: Menghindari Perilaku Tercela 
2. Gadhab, 
3. Hasad, 
4. Ghibah, 
5. Namimah
Kerjakan online
Fiqih: Shalat Sunnat Rawatib
Kerjakan online
Fiqih: Macam-macam Sujud
Kerjakan online
Kerjakan online
Fiqih: Puasa Sunnah Senin-Kamis, Syawal dan ‘Arafah
Kerjakan online
Fiqih: Zakat Fitrah dan Zakat Mal
Kerjakan online
Tarikh: Sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah
Kerjakan online
Imtihan Ulangan Tengah Semester (UTS 1) online
VIII / 2
Al-Qur’an: Hukum Bacaan Mad dan Waqaf
Kerjakan online
Aqidah: Iman Kepada Rasul
Kerjakan online
Akhlaq: Adab Makan dan Minum
Kerjakan online
Fiqih: Binatang yang Halal dan Haram
Kerjakan online
Tarikh: Sejarah Dakwah Islam
Kerjakan online
Imtihan Ulangan Tengah Semester (UTS 2) online
Imtihan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) online
IX / 1
Al-Qur’an: Surat At-Tiin
Kerjakan online
Hadits: Menuntut Ilmu
Kerjakan online
Aqidah: Iman Kepada Hari Akhir
Kerjakan online
Akhlaq: Qana’ah dan Tasamuh
Kerjakan online
Fiqih: Aqiqah dan Qurban
Fiqih: Haji dan Umrah
Kerjakan online
Tarikh: PerkembanganIslam di Nusantara
Kerjakan online
Imtihan Ulangan Tengah Semester (UTS 1) online
Imtihan Ulangan Akhir Semester (UAS 1) online
IX / 2
Al-Qur’an: Surat Al-Insyirah
Kerjakan online
Hadits: Kebersihan
Kerjakan online
Aqidah: Iman Kepada Qadha dan Qadar
Kerjakan online
Akhlaq: Menghindari Perilaku Tercela (Takabbur)
Kerjakan online
Fiqih: Shalat Sunnah
Kerjakan online
Tarikh: Sejarah Tradisi Islam Nusantara
Kerjakan online
Imtihan Ulangan Tengah Semester (UTS 2) online
Imtihan Ujian Akhir Sekolah online